Politika privatnosti

Na NORD COSMETICS, dostupnoj na nordcosmetics-shop.com, jedan od naših glavnih prioriteta je privatnost naših posetilaca. Ovaj Politika Privatnosti dokument sadrži vrste informacija koje se prikupljaju i beleže od strane NORD COSMETICS i kako ih koristimo.

Ako imate dodatna pitanja ili Vam je potrebno više informacija o našoj Politici Privatnosti, ne ustručavajte se da nas kontaktirate putem e-pošte na office@nordcosmetics-shop.com.

Log Fajlovi

NORD COSMETICS prati standardnu proceduru korišćenja log fajlova. Ovi fajlovi beleže posetioce prilikom njihove posete veb sajtovima. Svi provajderi hostinga to rade i to je deo analitike usluga hostinga. Informacije prikupljene putem log fajlova uključuju internet protokolne (IP) adrese, tip pretraživača, provajdera internet usluga (ISP), datum i vreme, referentne/izlazne stranice i eventualno broj klikova. Ove informacije nisu povezane sa bilo kojim lično identifikovanim podacima. Svrha prikupljanja ovih informacija je analiza trendova, administracija sajta, praćenje kretanja korisnika na veb sajtu i prikupljanje demografskih informacija.

Kolačići i Web Beaconi

Kao i svaki drugi veb sajt, NORD COSMETICS koristi kolačiće (cookies). Ovi kolačići se koriste za skladištenje informacija, uključujući korisnička podešavanja i stranice na veb sajtu koje je posetilac pristupio ili posećivao. Informacije se koriste za optimizaciju korisničkog iskustva prilagođavanjem sadržaja naše veb stranice na osnovu tipa pretraživača posetioca i/ili drugih informacija.

Treća strana koja se bavi oglašavanjem ili mreže za oglašavanje koriste tehnologije poput kolačića, JavaScript-a ili Web Beacons koji se koriste u njihovim odgovarajućim oglasima i linkovima koji se prikazuju na NORD COSMETICS, a koji se direktno šalju korisničkom pretraživaču. Prilikom toga automatski se prikuplja vaša IP adresa. Ove tehnologije se koriste za merenje efektivnosti njihovih oglašivačkih kampanja i /ili personalizaciju sadržaja oglasa koje vidite na veb sajtovima koje posećujete.

Imajte u vidu da NORD COSMETICS nema pristup niti kontrolu nad kolačićima koje koriste oglašivači trećih strana.

Politika privatnosti trećih strana

Politika privatnosti NORD COSMETICS ne primenjuje se na druge oglašivače ili veb sajtove. Zbog toga vam preporučujemo da konsultujete odgovarajuće Politike privatnosti ovih oglašivača trećih strana za detaljnije informacije. To može uključivati njihove prakse i uputstva o tome kako se odjaviti iz određenih opcija.

Možete odlučiti da onemogućite kolačiće putem opcija u vašem pretraživaču. Da biste saznali detaljnije informacije o upravljanju kolačićima specifičnih veb pretraživača, možete pronaći na odgovarajućim veb sajtovima pretraživača.

Informacije o deci

Još jedan deo našeg prioriteta je zaštita dece prilikom korišćenja interneta. Podstičemo roditelje i staratelje da posmatraju, učestvuju u, i/ili nadgledaju i vode online aktivnosti svoje dece.

NORD COSMETICS ne prikuplja namerno bilo kakve lično identifikovane informacije od dece mlađe od 13 godina. Ako smatrate da je vaše dete pružilo ovakve informacije na našem veb sajtu, snažno Vas ohrabrujemo da nas odmah kontaktirate i mi ćemo uložiti najbolje napore da promptno uklonimo takve informacije iz naših zapisa.

Samo online Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti se odnosi samo na naše online aktivnosti i važi za posetioce našeg veb sajta u vezi sa informacijama koje su podelili i/ili prikupljene na NORD COSMETICS. Ova politika se ne odnosi na bilo kakve informacije prikupljene van mreže ili putem kanala drugih od ovog veb sajta.

Saglasnost

Korišćenjem našeg veb sajta, ovim putem dajete svoju saglasnost o našoj Politici privatnosti i prihvatate njene Uslove i odredbe.

At NORD COSMETICS, accessible from nordcosmetics-shop.com, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by NORD COSMETICS and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at office@nordcosmetics-shop.com

Log Files

NORD COSMETICS follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, NORD COSMETICS uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on NORD COSMETICS, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that NORD COSMETICS has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Third Party Privacy Policies

NORD COSMETICS Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options. You may find a complete list of these Privacy Policies and their links here: Privacy Policy Links.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites. What Are Cookies?

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

NORD COSMETICS does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Online Privacy Policy Only

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in NORD COSMETICS. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its Terms and Conditions.

Izaberi valutu